Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ να κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, χωρίς όμως να είναι καταγεγραμμένα στα αντίστοιχα αρχεία του υπουργείου Μεταφορών

To αποτέλεσμα είναι να καθίσταται δυσχερής ο έλεγχος και για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Το πρόβλημα αυτό επεσήμανε πρόσφατα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και προανήγγειλε τη ριζική αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους, καθώς το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει δυσλειτουργίες και σοβαρές αδυναμίες, καθιστώντας αδύνατη τη συμμόρφωση των υπόχρεων.

Όπως εξήγησε ο κ. Πιτσιλής, εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα και άλλα οχήματα που σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ είναι σε κυκλοφορία και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν πουθενά στις λίστες του υπουργείου Μεταφορών. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο -με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο- να διασταυρωθούν τα στοιχεία τους, ώστε να διαπιστωθεί και εάν οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν ασφαλίσει (σ.σ.: η ηλεκτρονική διασταύρωση γίνεται μεταξύ των στοιχείων της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Μεταφορών για τα κυκλοφορούντα οχήματα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τα ασφαλισμένα οχήματα). Δηλαδή η αβεβαιότητα για το εάν πράγματι κυκλοφορούν στους δρόμους τα οχήματα που είναι καταγεγραμμένα από την ΑΑΔΕ ως κυκλοφορούντα δυσχεραίνει τον μαζικό έλεγχο και τη σωστή αποτύπωση των πραγματικά ανασφάλιστων κυκλοφορούντων οχημάτων. Σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε:

1) Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι όσοι φορολογούμενοι βρέθηκαν κατόπιν διασταυρώσεων να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα, αν δεν πληρώσουν τα βεβαιωθέντα πρόστιμα των 100-250 ευρώ και εάν δεν ασφαλίσουν τα οχήματά τους αντιμετωπίζονται ως εξής:

– Τα στοιχεία τους αποστέλλονται, ένα εξάμηνο μετά τη διασταύρωση, στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες να τους εντοπίσουν, με επιτόπιους ελέγχους, στους δρόμους για να τους αφαιρέσουν τις άδειες οδήγησης, τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας.

– Οι αστυνομικές αρχές πρέπει επίσης να τους επιβάλουν νέα πρόστιμα, κυμαινόμενα από 250 έως 1.000 ευρώ.

2) Η αστυνομία όμως δεν μπορεί να επωμιστεί έναν τόσο μεγάλο όγκο εργασιών, με αποτέλεσμα να μην είναι πρακτικά δυνατόν να εντοπιστούν όλοι όσοι έχουν ανασφάλιστα οχήματα και να εξαναγκαστούν σε συμμόρφωση.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")