Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε τις νέες επιδοτήσεις στα τιμολόγια για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 221ευρώ ανά μεγαβατώρα, για κατανάλωση από 501 έως 1000 κιλοβατώρες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 171 ευρώ ανά μεγαβατώρα και για κατανάλωση πάνω από 1001 κιλοβατώρες, η επιδότηση 

διαμορφώνεται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για τα οικιακά κοινωνικά τιμολόγια απορροφάται έως και το 100% της αύξησης στους λογαριασμούς. Η επιδότηση ανέρχεται στα 269 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Επίσης ισχύει και πάλι το μπόνους μειωμένης κατανάλωσης. Δηλαδή εάν ένα νοικοκυριό μειώσει την κατανάλωση κατά 15% σε σχέση με το 2021 η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το μέτρο κοστολογείται στα 282 εκατ. ευρώ.

Για τα επαγγελματικά μη οικιακά τιμολόγια, οι επιδοτήσεις έχουν ως εξής:

- Για παροχή ισχύος έως 35 KVa και κατανάλωση έως τις 2.000 κιλοβατώρες: η επιδότηση ανέρχεται στα 183 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
- Για παροχή ισχύος έως 35 KVa και κατανάλωση άνω των 2.000 κιλοβατώρων: Η επιδότηση ανέρχεται σε 34 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για τους αγρότες:

- Η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 221 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

- Το μέτρο τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις και αγρότες κοστολογείται στα 435 εκατ. ευρώ.

Στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, η επιδότηση έχει ως εξής:

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους, προχωρά σε οριζόντια επιδότηση για όλα τα νοικοκυριά , ύψους 15 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα. Το μέτρο αφορά σε 700.000 καταναλωτές.

Όπως είπε ο Κ. Σκρέκας, οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προέρχονται κατά ένα μεγάλο μέρος τους από τη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια.

.