Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Νοεμβρίου και 20 Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στα €232,89/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 12,49% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €365,63/MWh και στα €125,27/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (16/11) φτάνοντας τα €274,07/MWh.         

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι καθαρές εισαγωγές του ελληνικού συστήματος παρουσίασαν πτώση 40% σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καταγράφοντας χαμηλό 10 εβδομάδων, ασκώντας ταυτόχρονα ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (857 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 106 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 962 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (105 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 50 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 43%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 350 GWh, σημειώνοντας αύξηση 23% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 2% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 16 GWh (-36% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 296 GWh καλύπτοντας το 36% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 92 GWh κάλυψε το 11% της ζήτησης ηλεκτρισμού.