Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Νοεμβρίου και 13 Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στα €207,04/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 20,90% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €391,24/MWh και στα €120,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (10/11) φτάνοντας τα €261,30/MWh. 

      

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου στις spot αγορές παρουσίασαν άνοδο, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σιγά σιγά στο χειμώνα και η ζήτηση ενέργειας σταδιακά αυξάνεται. Στην Ελλάδα η ζήτηση ηλεκτρισμού και η παραγωγή των ΑΠΕ δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά, ενώ οι καθαρές εισαγωγές του ελληνικού συστήματος κατέγραψαν πτώση 32%, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (839 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 90 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 919 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (80 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 41 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 35%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 285 GWh, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,5% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 25 GWh (+20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 309 GWh καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 73 GWh κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.