Η Κομισιόν Ενέκρινε τη Στήριξη της Salzgitter Από τη Γερμανία με 1 Δισ. Ευρώ για Παραγωγή Χάλυβα με Χρήση Υδρογόνου

Η Κομισιόν Ενέκρινε τη Στήριξη της Salzgitter Από τη Γερμανία με 1 Δισ. Ευρώ για Παραγωγή Χάλυβα με Χρήση Υδρογόνου
energia.gr
Τετ, 5 Οκτωβρίου 2022 - 18:12

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν γερμανικό μέτρο στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει τη Salzgitter Flachstahl GmbH («Salzgitter») να απανθρακοποιήσει τις διαδικασίες παραγωγής χάλυβα μέσω της χρήσης υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένου ανανεώσιμου υδρογόνου, παραγόμενου επιτόπου, σε μια νέα μονάδα παραγωγής

Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Επιτροπή, το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της ΕΕ για το υδρογόνο και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU. Η ενίσχυση, η οποία θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης, θα στηρίξει την κατασκευή και την εγκατάσταση, στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Salzgitter της Κάτω Σαξονίας, μιας μονάδας απευθείας αναγωγής και μιας καμίνου ηλεκτρικού τόξου που θα αντικαταστήσει μία από τις υψικαμίνους, της οποίες έχει σήμερα σε λειτουργία η Salzgitter. Το μέτρο θα στηρίξει επίσης την κατασκευή και εγκατάσταση μιας ηλεκτρολυτικής κυψέλης μεγάλης κλίμακας (100 MW), η οποία θα παράγει περίπου 9.000 τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου ετησίως. Χάρη στο έργο αυτό, όταν ολοκληρωθεί, θα αποφεύγεται η έκλυση 3,6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο. Επιπλέον, για να μεγιστοποιηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το υδρογόνο θα παράγεται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του 2022 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο εφαρμόζει καινοτόμο τεχνολογία και ότι διευκολύνει την ανάπτυξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, συγκεκριμένα της παραγωγής χάλυβα με πιο βιώσιμο τρόπο. Επίσης, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο εντός της ΕΕ. Επιπλέον, τα θετικά αποτελέσματά της αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου στην ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Αυτό το μέτρο ύψους 1 δισ. ευρώ θα επιτρέψει στη Γερμανία να στηρίξει τα σχέδια της Salzgitter για απανθρακοποίηση των διαδικασιών παραγωγής χάλυβα μέσω της χρήσης και της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου. Θα συμβάλει στον οικολογικό προσανατολισμό ενός πολύ ενεργοβόρου τομέα, του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι δύσκολο να μειωθούν, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτηση της Γερμανίας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπει στα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους ενεργοβόρους τομείς της ΕΕ να καταστούν πιο πράσινοι».

Υπενθυμίζεται πως η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF ύψους 134 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, με στόχο την απανθρακοποίηση των χημικών διαδικασιών παραγωγής και την προαγωγή της χρήσης του υδρογόνου στις μεταφορές.