ΙΕΑ - Κοινή Δήλωση για την Ενεργειακή Απόδοση: «Η Πιο Καθαρή Ενέργεια Είναι Αυτή που Δεν Χρησιμοποιούμε»

ΙΕΑ - Κοινή Δήλωση για την Ενεργειακή Απόδοση: «Η Πιο Καθαρή Ενέργεια Είναι Αυτή που Δεν Χρησιμοποιούμε»
energia.gr
Τρι, 21 Ιουνίου 2022 - 18:05

Κοινή δήλωση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση εξέδωσαν ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), η ΕΕ, αλλά και μια σειρά από χώρες και ενώσεις κρατών. Η δήλωση εκδόθηκε με την ευκαιρία της 7ης Ετήσιας Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΙΕΑ για την Ενεργειακή Απόδοση

που πραγματοποιείται στο Sønderborg της Δανίας και την υπουργική στρογγυλή τράπεζα υπό την προεδρία του Dan Jørgensen, Υπουργού Κλίματος, Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της Δανίας.

Την κοινή δήλωση συνυπογράφουν η Αφρικανική Ένωση, η Αυστρία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Χιλή, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία,η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, ο Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ινδονησία, η Ιρλανδία,η Ιαπωνία, η Λιθουανία, το Μεξικό, η Νέα Ζηλανδία, ο Παναμάς, η Πολωνία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σενεγάλη, η Σουηδία και η Τουρκία. Η κοινή δήλωση έχει ως εξής:

«Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, στην προστασία των καταναλωτών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παίζουν, επίσης, κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για καθαρές μηδενικές εκπομπές ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη δεκαετία, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για γρήγορη μείωση των εκπομπών, όπως και μείωση των συνολικών επενδυτικών απαιτήσεων για καθαρούς μηδενικούς στόχους, και καθιστά τους καθαρούς μηδενικούς στόχους μας πιο εφικτούς.

Ως μέρος της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια με επίκεντρο τον άνθρωπο, η έμφαση στην ενεργειακή απόδοση παρέχει επίσης την ευκαιρία για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής.

Ωστόσο, η τρέχουσα κλίμακα δράσης για την ενεργειακή απόδοση δεν είναι επαρκής και υπάρχει ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ενεργειακή απόδοση και η δράση από την πλευρά της ζήτησης διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τώρα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας είναι υψηλές και ασταθείς, γεγονός που βλάπτει τα νοικοκυριά, τις βιομηχανίες αλλά και ολόκληρες οικονομίες. Η ενεργειακή απόδοση προσφέρει άμεσες ευκαιρίες μείωσης του ενεργειακού κόστους και μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Η ανάλυση του IEA δείχνει τη δυνατότητα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας εκ μέρους της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με στόχο τη γρήγορη μείωση της κατανάλωσης. Η ταχύτερη πρόοδος στην ενεργειακή απόδοση παρέχει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να αποφευχθούν 95 EJ τελικής κατανάλωσης ενέργειας ετησίως μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία της 7ης Ετήσιας Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΙΕΑ για την Ενεργειακή Απόδοση που πραγματοποιείται στο Sønderborg της Δανίας και την υπουργική στρογγυλή τράπεζα υπό την προεδρία του Dan Jørgensen, Υπουργού Κλίματος, Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της Δανίας, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενέκριναν την παρακάτω κοινή δήλωση:

Αναγνωρίζουμε την αξία της έγκαιρης δράσης για την ενεργειακή απόδοση για την οικονομικά αποδοτική επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των καθαρών μηδενικών ενεργειακών στόχων.

Χαιρετίζουμε τη νέα έρευνα του ΙΕΑ που υπογραμμίζει τα σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την έγκαιρη δράση για την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα από τώρα έως το 2030.

Χαιρετίζουμε τις στρατηγικές αρχές και τις εργαλειοθήκες πολιτικής (το «Σχέδιο δράσης Sønderborg») που απεικονίζουν τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στις κυβερνήσεις.   

Εκφράζουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες για ανταλλαγές και συνεργασία για καλύτερη χάραξη πολιτικής και εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης, ζητούμε από τον ΙΕΑ να συνεχίσει να διευκολύνει και να υποστηρίζει αυτές τις ενέργειες και καλούμε όλες τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενισχύσουν τη δράση τους σχετικά με την ενεργειακή απόδοση».