Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε μικρή πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Ιανουαρίου και 23 Ιανουαρίου 2022 ανήλθε στα €226,66/MWh, δηλαδή μειωμένη 

σε ποσοστιαία βάση κατά 1,32% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €310,87/MWh και στα €168,18/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (19/1), φτάνοντας τα €244,37/MWh.            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μικρή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού, η ελαφρώς μειωμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ αλλά και το χαμηλό 7 εβδομάδων που σημείωσε η υδροηλεκτρική παραγωγή, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική αύξηση των καθαρών εισαγωγών που κατέγραψαν υψηλό 11 εβδομάδων.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 1,2 TWh (1.202 GWh), σημειώνοντας υψηλό 23 εβδομάδων, με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει αύξηση κατά 70 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.277 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (75 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 51 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 31%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 360 GWh, σημειώνοντας πτώση 6%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 9% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 104 GWh (-39% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 374 GWh, καλύπτοντας το 33% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 141 GWh κάλυψε το 12% της ζήτησης ηλεκτρισμού.