Στην αναγγελία της λειτουργίας της νέας πλατφόρμας συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου προχωρά ο Δρ. Γιώργος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος EnExGroup. Η νέα αυτή πλατφόρμα συναλλαγών θα αρχίσει να λειτουργεί κατά το τρίμηνο που διανύουμε και θα διευρύνει την αγορά spot, ενώ θα συνδράμει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση νέων υποδομών όπως και στη διαμόρφωση συνθηκών και ευκαιριών για την πραγματοποίηση συναλλαγών οι οποίες θα ωφελήσουν τους συμμετέχοντες στην αγορά μας. Σκοπός της είναι η δημιουργία μιας εύρωστης αγοράς, όπου η τιμή φυσικού αερίου θα καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση σε ένα διαφανές περιβάλλον που θα εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους. Παράλληλα, αναμένεται

να αυξήσει τις ποσότητες φυσικού αερίου που εμπορεύονται και διακινούνται μέσω της Ελλάδας, βελτιώνοντας παράλληλα τη ρευστότητα της αγοράς φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου αποτελεί μια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που θα λειτουργεί σύμφωνα με υψηλά ρυθμιστικά πρότυπα, όπως τον Κανονισμό EU BAL Network Code (Κανονισμός (ΕΕ) 312/2014) και τον Κανονισμό REMIT (Κανονισμός (ΕΕ) 1227/2011), αναβαθμίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας της υφιστάμενης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

 Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση στην στήλη By Invitation εδώ