Ικανοποίηση ΓΕΩΤΕΕ για την Απόσυρση Τροπολογίας Σχετικά με την Δυνατότητα Άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου

Ικανοποίηση ΓΕΩΤΕΕ για την Απόσυρση Τροπολογίας Σχετικά με την Δυνατότητα Άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου
energia.gr
Σαβ, 27 Νοεμβρίου 2021 - 10:53

Την ικανοποίησή του για την απόσυρση τροπολογίας που προέβλεπε τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου από κατόχους τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας, εξέφρασε με σημερινή του ανακοίνωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, παρέχονταν ουσιαστικά η δυνατότητα σε κατόχους τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας, να ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες που άπτονται θεμάτων δημόσιας υγείας, ασφάλειας τροφίμων και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες σήμερα, σύμφωνα με τον νόμο, ασκούνται από κατόχους τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας και μάλιστα επιπέδου integrated master», υπογραμμίζει το ΓΕΩΤΕΕ.