ΑΔΜΗΕ: MARI και PICASSO σε Συνεργασία με το ENTSO-E Διοργανώνουν Δημόσια Διαδικτυακή Ημερίδα στις 2 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΜΗΕ: MARI και PICASSO σε Συνεργασία με το ENTSO-E Διοργανώνουν Δημόσια Διαδικτυακή Ημερίδα στις 2 Δεκεμβρίου 2021
energia.gr
Πεμ, 25 Νοεμβρίου 2021 - 09:35

Οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη (PICASSO) και χειροκίνητη ενεργοποίηση (MARI) έχουν ως σκοπό την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών εξισορρόπησης. Τα έργα MARI και PICASSO θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς εξισορρόπησης στην Ευρώπη διευκολύνοντας

την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης χειροκίνητης και αυτόματης ΕΑΣ και συμβάλλοντας παράλληλα στη ασφάλεια λειτουργίας.

Οι Διαχειριστές μέσω του ENTSO-E έχουν σκοπό να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πλατφορμών και παράλληλα να συγκεντρώνουν τα σχόλιά τους για τυχόν μελλοντικές εξελίξεις στα έργα αυτά. Ως εκ τούτου, τα έργα MARI και PICASSO σε συνεργασία με το ENTSO-E διοργανώνουν μια δημόσια διαδικτυακή ημερίδα στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η οποία θα καλύπτει:

- Γενικές πληροφορίες και ανακεφαλαίωση του σχεδιασμού των πλατφορμών MARI και PICASSO, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης της ανταλλαγής ενέργειας.

- Την προετοιμασία για το Go-live των πλατφορμών MARI και PICASSO συμπεριλαμβανομένου του Οδικού Χάρτη και των υποχρεώσεων σχετικά με τη διαφάνεια και την υποβολή αναφορών.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην ημερίδα εδώ.