Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε αύξηση το περασμένο επταήμερο, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των €222/MWh, που σημειώθηκε την εβδομάδα μεταξύ 18-24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται

μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8 Νοεμβρίου και 14 Νοεμβρίου ανήλθε στα €218,25/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,96% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €317,87/MWh και στα €145,68/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη το περασμένο Σάββατο (13/11), φτάνοντας τα €231,22/MWh.     

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι υψηλές τιμές των γειτονικών συστημάτων ηλεκτρισμού επηρέασαν για άλλη μια εβδομάδα και την ελληνική αγορά. Οι καθαρές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 57 GWh σε επίπεδο εβδομάδας, δίνοντας νέα ώθηση στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 0,9 TWh (968 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει αύξηση κατά 49 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.045 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (77 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 41 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να περιορίζεται στο 31%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 286 GWh, σημειώνοντας άνοδο 13%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 35 GWh (+37% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 420 GWh, καλύπτοντας το 46% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 61 GWh, κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.