Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε αύξηση το περασμένο επταήμερο, ξεπερνώντας για 3η φορά την τελευταία περίοδο τα €200/MWh, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργεια. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα 

μεταξύ 1 Νοεμβρίου και 7 Νοεμβρίου ανήλθε στα €205,98/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,57% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €318,94/MWh και στα €77,43/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (3/11), φτάνοντας τα €222,51/MWh.          

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μεγάλη πτώση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ, αλλά και η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρισμού, έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 0,9 TWh (960 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει αύξηση κατά 282 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.005 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (46 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 36 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να περιορίζεται στο 28%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 253 GWh, σημειώνοντας πτώση 50%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 26 GWh (+18% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 393 GWh, καλύπτοντας το 43% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 66 GWh, κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.