Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ Επί της Πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2022-2026.

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ Επί της Πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2022-2026.
energia.gr
Τετ, 13 Οκτωβρίου 2021 - 19:06

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2022-2026, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων ζήτησαν τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών τους

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 Ημερομηνία αποστολής: 11.10.2021

  1. Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-311011
    Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (Μη δημοσιοποίηση επιστολής)
  2. Ημερομηνία αποστολής: 11.10.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-311158
    Αποστολέας: PROMETHEUS GAS S.A. (Μη δημοσιοποίηση επιστολής)