Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε μείωση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου και 26 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €139,03/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,8%

από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €214,66/MWh και στα €59,50/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (21/9), φτάνοντας τα €156,65/MWh.  

       

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της ζήτησης, κυρίως λόγω των χαμηλών για την εποχή θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες εισαγωγές στο ηλεκτρικό μας σύστημα, είχαν σαν αποτέλεσμα οι τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας να δεκτούν καθοδικές πιέσεις.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τη 1 TWh (939 GWh). Το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 91 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,062 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (124 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 37,5 GWh (χαμηλό 13 εβδομάδων), είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 28%.

Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 262 GWh, σημειώνοντας πτώση 9% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 33 GWh (-19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σημειώνοντας χαμηλό 27 εβδομάδων.

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 482 GWh, καλύπτοντας το 51% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 113 GWh, κάλυψε το 12% της ζήτησης ηλεκτρισμού.