Σύμβαση τροποποίησης του από 29/9/2014 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού 4,5 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Revoil με την Alpha Bank

Ειδικότερα, αποφασίστηκε πρόγραμμα τριμηνιαίας αποπληρωμής της τελευταίας δόσης του εν λόγω ομολογιακού δανείου ύψους 2,625 εκατ. ευρώ και παράλληλα τετραετή μετάθεση της λήξεως του από τις 30/9/2021 στις 30/9/2025.