Νέα τιμή-στόχο ρεκόρ για τη μετοχή της Mytilineos στα 24 ευρώ από 13 προηγουμένως θέτει η επενδυτική εταιρεία EDISON, με το ανοδικό περιθώριο να βρίσκεται περίπου στο 50%.  Στην έκθεσή της η εταιρεία ουσιαστικά επιβεβαιώνει την πρόβλεψη για διπλασιασμό των μεγεθών το 2022 συγκριτικά με το 2020, που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος της ΜYTILINEOS, στο πλαίσιο της ετήσιας 

τακτικής γενικής συνέλευσης τον Ιούνιο και επαναδιατυπώθηκε κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εξαμήνου στα τέλη Ιουλίου. 

Η πρόβλεψη της έκθεσης για εκτίναξη των καθαρών κερδών, κατά πάνω από 100% το 2022 και κατά πάνω από 125% το 2023, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή μετάβαση της εταιρείας (πράσινη ενέργεια, κυκλική οικονομία και αειφορία), αποδεικνύοντας πως η MYTILINEOS μπορεί να ηγηθεί, και σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο του εγχώριου αλλά και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Σημαντική για την κερδοφορία χαρακτηρίζεται και η πρωτιά της εταιρείας στην Ελλάδα σε ότι αφορά στα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η  EDISON προβλέπει ιδιαίτερα ελκυστικούς δείκτες P/E για τη MYTILINEOS, που για το 2022 υπολογίζεται στο ~8x, σε σύγκριση με το μέσον όρο του ανταγωνισμού που σήμερα κυμαίνεται στο ~17x

Ο αναλυτής της EDISON προβλέπει πως η MYTILINEOS θα μπορέσει να τετραπλασιάσει τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (EBITDA) που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, από ~€80m το 2020 (δηλαδή το 25% του συνολικού -€315m- EBITDA της εταιρείας) σε ~€325m το 2025 (το 60% του συνολικού -~€540m- εκτιμώμενου EBITDA της εταιρείας).

Τέλος σύμφωνα με την έκθεση, βασικοί πυλώνες για την ενεργειακή μετάβαση της MYTILINEOS παραμένουν:

-οι ΑΠΕ, με την EDISON να προσβλέπει στην ολοκλήρωση της επένδυση 1.5GW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα με την παράλληλη ωρίμανση των 4.3GW του παγκόσμιου BOT χαρτοφυλακίου της εταιρείας

-το "πρασίνισμα" του πρωτόχυτου αλουμινίου και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής του μέσω ΑΠΕ, μετά τη λήξη της τελευταίας σύμβασής με τη ΔΕΗ και ο διπλασιασμός της παραγωγής του ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτο), που απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας του πρωτόχυτου.

capital.gr