Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23 Αυγούστου και 29 Αυγούστου ανήλθε στα €110,42/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 4,56% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €166,46/MWh και στα €62,71/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη το περασμένο Σάββατο (28/8), φτάνοντας τα €120,17/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ενίσχυση της ζήτησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, πίεσαν προς τα πάνω τις τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 1,1 TWh (1.119 GWh), ενώ το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 120 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.159 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (40 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 42 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 26%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 293 GWh, σημειώνοντας πτώση 7% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 65 GWh (-15% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας χαμηλό 10 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 531 GWh, καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 96 GWh, κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.