Την πρόθεση της να εκκινήσει από σήμερα 15.7.21 εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, ανακοίνωσε η Μυτιληναίος

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών γίνεται στο πλαίσιο της, από 27.3.2020, απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και όπως έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.