Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα (βλέπε www.iene.gr και www.iene.eu). Ζητεί για άμεση πρόσληψη Γραμματέα Διοίκησης με μισθό ανάλογο των προσόντων και προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα (βλέπε www.iene.gr και www.iene.eu). Ζητεί για άμεση πρόσληψη Γραμματέα Διοίκησης με μισθό ανάλογο των προσόντων και προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.

Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και το άτομο που θα προσληφθεί θα έχει διευρυμένες ευθύνες για μία σειρά από θέματα που θα περιλαμβάνουν: επικοινωνία με τα μέλη του Ινστιτούτου, προβολή του Ινστιτούτου μέσα από τα social media, οργάνωση webinars, οργάνωση συνεδρίων και τον συντονισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • πολύ καλή γνώση Windows  (Word, Excel, Power Point),
  • άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια χρήσης social media
  • προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
  • ευχάριστη προσωπικότητα και δυνατότητα για υπερωριακή απασχόληση

Υποχρεωτική η αποστολή λεπτομερούς βιογραφικού το οποίο πρέπει να περιέχει φωτογραφία και να αναφέρει απαραίτητα την  ημερομηνία γέννησης. Βιογραφικά που δεν περιέχουν τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τηλ: 3628457, 3640278, fax: 3646144,

 e-mail: [email protected]   

Υπόψιν Κατερίνας Στεργίου