Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα (βλέπε www.iene.gr). Ζητεί για άμεση πρόσληψη Γραμματέα Διοίκησης με μισθό ανάλογο των προσόντων και προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας

 

Γραμματέας Διοίκησης

 

Απαραίτητα προσόντα:

·         πολύ καλή γνώση Windows  (Word, Excel, Power Point),

·         άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

·         προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση

·         ευχάριστη προσωπικότητα και δυνατότητα για υπερωριακή απασχόληση

Υποχρεωτική η αποστολή βιογραφικού.

Τηλ: 3628457, 3640278, fax: 3646144,3616447e-mail:[email protected]

Υπόψιν κου. Κων/νου Σταμπολή