Αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Ιουνίου και 20 Ιουνίου ανήλθε στα €79,08/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 4,27% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €106,46/MWh και στα €43,82/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Κυριακή (20/6), φτάνοντας τα €86,79/MWh.    

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι υψηλές τιμές στα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ευρώπης παρέσυραν και την ελληνική χονδρεμπορική αγορά, με αποτέλεσμα οι τιμές να πάρουν την ανιούσα.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (896 GWh), με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά μόλις 13 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 930 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (34 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 34 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 26%.

Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 235 GWh, σημειώνοντας αύξηση 7% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 59 GWh (-1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 468 GWh, καλύπτοντας το 52% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 8 GWh, κάλυψε το 1% της ζήτησης ηλεκτρισμού.