Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Ιουνίου και 13 Ιουνίου ανήλθε στα €75,84/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 15,36%

από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €99,44/MWh και στα €48,10/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (7/6), φτάνοντας τα €79,29/MWh.

  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη συνεισφορά των ΑΠΕ στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου, άσκησε ανοδικές πιέσεις στις τιμές της προημερήσιας αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (894 GWh), με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 105 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 927 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (33 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 31 GWh (χαμηλό 27 εβδομάδων), είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 25%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 220 GWh, σημειώνοντας πτώση 11% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 60 GWh (-9% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 477 GWh, καλύπτοντας το 53% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 33 GWh, κάλυψε το 4% της ζήτησης ηλεκτρισμού.