Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,04,

κατόπιν της μείωσης ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.