Η Singapore – Pavilion Energy Trading & Supply Pte. Ltd.  (“Pavilion Energy”) και η bp Singapore Pte Limited (“bp Singapore”) υπέγραψαν μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας για την προμήθεια 0,8 εκατ. τόνων ετησίως προς τη Σιγκαπούρη για 10 χρόνια από το 2024. Πέρα από την προμήθεια ποσοτήτων LNG στη Σιγκαπούρη, αμφότερες οι εταιρείες 

θα προσπαθήσουν να συν-αναπτύξουν και εφαρμόσουν μεθοδολογία ποσοτικοποίησης και αναφοράς αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Η μεθοδολογία αυτή θα καλύπτει τις εκπομπές από τον τερματικό σταθμό εκκένωσης και θα βασίζεται στην αμοιβαία διαφάνεια και στην τήρηση σχετικών διεθνών προτύπων.

Ο κ. Frédéric H. Barnaud, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Pavilion Energy, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη σχέση μας με την BP καθώς η Pavilion Energy προωθεί τις στρατηγικές μας για ένα μέλλον χαμηλότερου άνθρακα, ξεκινώντας με τον ποσοτικό προσδιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση και την αντιστάθμιση για τη Σιγκαπούρη».  

Ο κ. Eugene Leong, πρόεδρος της BP στη Σιγκαπούρη και CEO Εμπορίου και Nαυτιλίας Ασίας-Ειρηνικού & Μέσης Ανατολής του Ομίλου, δήλωσε: «Η φιλοδοξία της ΒΡ είναι να είναι μια εταιρεία καθαρών μηδενικών εκπομπών από το 2050 ή νωρίτερα και να βοηθήσει τον κόσμο να φτάσει στο μηδέν. Είμαστε ενθουσιασμένοι να συνάψουμε αυτήν τη συμφωνία με την Pavilion Energy όχι μόνο για να προμηθεύσουμε την αγορά της Σιγκαπούρης με LNG, αλλά και να συν-αναπτύξουμε μια μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό της έντασης άνθρακα που σχετίζεται με την προμήθεια. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Pavilion Energy για την υλοποίηση αυτής της καινοτόμου συμφωνίας χρησιμοποιώντας το Χαρτοφυλάκιο προμήθειας LNG με ΒΡ».