Σε συνέχεια της από 28.05.21 ανακοίνωσής της, σχετικά με τις αποφάσεις της μετ’ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου 2021, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, αναφορικά με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο δεν ήταν υποκείμενο σε ψηφοφορία,

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και το σχετικό υλικό (Παρουσίαση Vision 2025) είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό της (https://www.helpe.gr/investorrelations/shareholders-meetings/extraordinary-general-meeting/)