ΡΑΕ: Δημοσιοποιεί τα Παραδοτέα Μελέτης για την Αποτύπωση Σύγχρονων Μηχανισμών Αποζημίωσης Ισχύος

ΡΑΕ: Δημοσιοποιεί τα Παραδοτέα Μελέτης για την Αποτύπωση Σύγχρονων Μηχανισμών Αποζημίωσης Ισχύος
energia.gr
Τρι, 18 Μαΐου 2021 - 14:50

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την υπ΄αριθμ. 1482/2020 Απόφασή της, ανέθεσε στην ατομική εταιρεία Arktos Analytics του κου Αντώνιου Παπαβασιλείου το έργο: «Εκπόνηση μελέτης σχετικά με

α) την αποτύπωση σύγχρονων Μηχανισμών Αποζημίωσης Ισχύος (Capacity Remuneration Mechanism) και των βασικών αρχών σχεδιασμού ενός τέτοιου Μηχανισμού για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και β) τη χρήση πιθανοτικών μεθόδων για τη δυναμική διαστασιολόγηση εφεδρείας και δυνητική εφαρμογή τους στην Ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης».

Η Αρχή με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιεί τα βασικά παραδοτέα της ως άνω μελέτης.

  1. Overview of EU Capacity Remuneration Mechanisms
  2. Overview of Probabilistic Dimensioning and Scarcity Pricing with a Focus on the Greek Electricity Market