Αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Μαΐου και 16 Μαΐου ανήλθε στα €64,12/MWh, δηλαδή αυξημένη 

σε ποσοστιαία βάση κατά 8,66% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €86,91/MWh και στα €29,99/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (14/5), φτάνοντας τα €69,50/MWh.    

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αυξημένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, η μειωμένη παρουσία των λιγνιτών στην προημερήσια αγορά, καθώς και οι μειωμένες καθαρές εισαγωγές άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τις 0,9 TWh (833 GWh), με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 291 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 916 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (82 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 46 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 39%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 322 GWh (υψηλό 5 εβδομάδων), σημειώνοντας άνοδο 8% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 64 GWh (+26% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 358 GWh, καλύπτοντας το 43% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 21 GWh, κάλυψε το 3% της ζήτησης ηλεκτρισμού.