Αρχίζει η διαδικασία πρόσβασης στο Data Room και υποβολής ερωτήσεων και ολοκληρωμένου ελέγχου (duediligence) από τους υποψήφιους επενδυτές για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του ολοκλήρωσε τη διαδικασία επεξεργασίας της επιστολής προς τους 9 υποψήφιους

Στην επιστολή αυτή εξειδικεύεται η διαδικασία και δίνεται το περίγραμμα του επόμενου διαστήματος αλλά και τα στάδια που θα ακολουθηθούν στο πλαίσιο κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επόμενη φάση, κατά μια συνήθη τακτική άλλων μεγάλων διαγωνισμών, δεν αποκλείονται και κάποιες συμμαχίες ώστε να ισχυροποιηθούν τα εναπομείναντα σχήματα. Ήδη μάλιστα πληροφορίες παραπέμπουν σε σχετικές «ζυμώσεις».

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")