Η Iberdrola SA ανακοίνωσε κέρδη που υποχώρησαν στο α΄ τρίμηνο, ενώ επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης και το μέρισμα

Η ισπανική εταιρεία υπηρεσιών κοινής ωφελείας ανακοίνωσε ότι τα κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,03 δισ. Ευρώ έναντι των 1,27 δισ. Ευρώ πριν από ένα χρόνο, όταν πούλησε το ποσοστό 8,07% στη Siemens Gamesa Renewable Energy. Τα EBITDA αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στα 2,81 δισ. Ευρώ από τα 2,77 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 10,09 δισ. Ευρώ στο τρίμηνο από τα. 9,43 δισ ευρώ.

Η Iberdrola διατήρησε τις εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη μεταξύ 3,7-3,8 δισ. Ευρώ για το σύνολο της χρήσης, και πρότεινε μέρισμα 0,42% για το 2020.