Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα εφαρμογής του νέου στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ είναι ο Μάιος, καθώς μέσα στον μήνα αναμένεται να προωθηθεί περαιτέρω η διαδικασία για την εμβληματική ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, μέσα στον Μάιο αναμένεται να ανοίξει η πρόσβαση στο data room, αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή ερωτήσεων και ολοκληρωμένου ελέγχου (due diligence), φάση που είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της σύνταξης των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών

Πριν από το άνοιγμα του data room, βέβαια, θα πρέπει να κλείσει το θέμα της επιστολής που θα σταλεί στους εννέα υποψήφιους επενδυτές, όπου και θα εξειδικεύεται η διαδικασία, θα δίνεται το περίγραμμα του επόμενου διαστήματος, αλλά και τα στάδια που θα ακολουθηθούν στο πλαίσιο κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών. Ουσιαστικά, η επιστολή δίνει το τυπικό «εναρκτήριο» λάκτισμα για τη σύναψη συμφωνιών εμπιστευτικότητας με τον καθένα από τους επενδυτές ξεχωριστά, αλλά και την έναρξη των άμεσων επαφών της διοίκησης με τους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας με την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών αναμένεται στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επόμενη φάση, κατά μια συνήθη τακτική άλλων μεγάλων διαγωνισμών, δεν αποκλείονται και κάποιες συμμαχίες ώστε να ισχυροποιηθούν τα εναπομείναντα σχήματα. Ήδη, μάλιστα, πληροφορίες παραπέμπουν σε σχετικές ζυμώσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, επίσης, είναι και η μορφή εκπροσώπησης του νέου επενδυτή στο διοικητικό σχήμα, αλλά και το «βάθος» που θα αποκτήσει ο ίδιος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βέβαια, όπως μεταφέρουν στη «Ν» στελέχη της επιχείρησης, τον πρώτο λόγο θα τον έχει η ΔΕΗ, λόγω του πλειοψηφικού πακέτου, ενώ ο επενδυτής θα έχει τα δικαιώματα της καταστατικής μειοψηφίας. Η διοίκηση της εισηγμένης, πάντως, έχει αποσαφηνίσει ότι ο εν δυνάμει ιδιώτης εταίρος που θα μπει στον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα πάρει το μάνατζμεντ, καθώς αυτό θα παραμείνει στη μητρική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, οι επενδυτές, λόγω και του μετοχικού «βάρους» που θα αποκτήσουν, ζητούν «ισχυρό λόγο», αναλογικά με τη μετοχική συμμετοχή τους.

Η αναβάθμιση από την S&P

Πέρα από το μέτωπο του ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΗ είχε άλλο ένα σημαντικό νέο τις προηγούμενες ημέρες, καθοριστικό, όπως αναφέρεται από στελέχη της, στην πορεία του μετασχηματισμού της, αλλά και επιβεβαιωτικό, όπως τονίζεται, των επιλογών της διοίκησης στην πορεία χρηματοοικονομικής ανάταξης. Έτσι, όπως αναφέρεται από τη ΔΕΗ, μετά τις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ από ΒΒ-, καθώς και της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ τον περασμένο Νοέμβριο, ένα σημαντικό νέο ήλθε στις 29 Απριλίου, οπότε η Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της προοπτικής της ΔΕΗ από σταθερή σε θετική. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο το θετικό outlook αποτελεί ένδειξη για μελλοντική περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της ΔΕΗ.

Όπως σημειώνει η S&P, το χαμηλότερο κυβερνητικό ρίσκο θα επιδράσει θετικά στις επιχειρηματικές επιδόσεις και στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ μεσοπρόθεσμα, ενώ η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θεωρείται ως ένας επιπλέον ενισχυτικός παράγων για τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και την εφαρμογή του νέου στρατηγικού της σχεδίου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της S&P, τα θετικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2020 συμβαδίζουν με τις προσδοκίες τους και υπογραμμίζουν τη στροφή της εταιρείας προς την πράσινη παραγωγή και την πελατοκεντρική πολιτική, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον ελληνικό ενεργειακό τομέα.

Ο διεθνής οίκος επισημαίνει τη βελτίωση στην κεφαλαιακή δομή και στη ρευστότητα της ΔΕΗ, με καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, όπως φάνηκε και από την έκδοση του πρώτου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Η S&P, μάλιστα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της ΔΕΗ στην κατηγορία Β+ εφόσον συνεχιστεί η σταθερή επίδοσή της σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές και την κερδοφορία της.

Σε ισχύ το θερινό οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο

Από την 1η Μαΐου τέθηκε σε ισχύ για φέτος το θερινό οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Όπως ανακοινώθηκε, το συνεχές ωράριο 11 μ.μ. έως 7 π.μ. θα ισχύει έως την 31η Οκτωβρίου για όσους κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, myHome Online, myHome Enter και myHome Enter+. Για περισσότερες πληροφορίες οι συνδρομητές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 800-900-1000 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών), στα καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους και στις ιστοσελίδες της ΔΕΗ (www.dei.gr) και του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")