Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2) η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 05/05/2021 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2020, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 23/04/2021 με το Οικονομικό Ημερολόγιο.

Αναλυτικά η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ