Σε μία σημαντική συμφωνία για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης κατέληξαν η ΒΡ, από τη μία, και ο Όμιλος BMW και η Daimler Mobility AG, από την άλλη. Συγκεκριμένα, η ΒΡ αποκτά το 33% της Digital Charging Solutions GmbH (DCS), μίας από τις κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων φόρτισης για κατασκευαστές οχημάτων

Η απόκτηση του μεριδίου της DCS εκ μέρους της πετρελαϊκής πολυεθνικής υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ενώ οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Οι υπηρεσίες της DCS είναι σημαντικές για τις στρατηγικές που αναπτύσσει η αυτοκινητοβιομηχανία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η εταιρεία συνεργάζεται με παραγωγούς πρωτότυπου εξοπλισμού με στόχο την ενσωμάτωση των λύσεων που αναπτύσσει στον τομέα της φόρτισης στην αυτοκίνηση, προσφέροντας υπηρεσίες σύνδεσης και φόρτισης για οχήματα και φορτιστές για απρόσκοπτη επικοινωνία χωρίς να απαιτείται πρόσθετος έλεγχος ταυτότητας πελατών. Για παράδειγμα, η DCS διαθέτει ήδη τις υπηρεσίες «Mercedes me Charge», «BMW Charging» και «MINI Charging».

Η DCS προσφέρει ήδη πρόσβαση σε 228.000 σημεία φόρτισης σε 32 χώρες παρέχοντας στους παραγωγούς πρωτότυπου εξοπλισμού, στους πελάτες στόλου και στους οδηγούς ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκτεταμένη πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης σε όλη την Ευρώπη.