Μικρή αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Μαρτίου και 21 Μαρτίου ανήλθε στα €58,40/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση

κατά 1,18% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €98,71/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (18/3), φτάνοντας τα €70,57/MWh.  

  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε οριακά (-0,14%) σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι ΑΠΕ αυξήθηκαν, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς, οι οποίες, όμως, απορροφήθηκαν από τη σημαντική πτώση των καθαρών εισαγωγών και την περιορισμένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τη 1 TWh (948 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 8 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.034 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (85 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 33%. Η  εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 313 GWh, πλησιάζοντας τη μέχρι στιγμής μέση εβδομαδιαία παραγωγή του 2021 των 318 GWh. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 2% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 23 GWh (-18% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας χαμηλό 14 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 375 GWh (υψηλό 8 εβδομάδων), καλύπτοντας το 40% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 140 GWh, κάλυψε το 15% της ζήτησης ηλεκτρισμού.