Μικρή αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Μαρτίου και 7 Μαρτίου ανήλθε στα €53,27/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,42% από τη

μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €83,74/MWh και στα €30,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (4/3), φτάνοντας τα €59,20/MWh.    

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ και παρά την ισχνή υποχώρηση που παρουσίασε η ζήτηση ηλεκτρισμού της χώρας την τελευταία εβδομάδα, οι τιμές στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ενισχύθηκαν, επηρεαζόμενες από άλλους παράγοντες, όπως η αυξημένη τιμή των ρύπων, η μείωση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ και οι υψηλές τιμές ηλεκτρισμού που επικρατούν κυρίως στην ιταλική αγορά, με την οποία έχει επέλθει σύζευξη από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2020.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τις 0,95 TWh (938 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 194 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.010 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (72 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 42 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 31%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 294 GWh, μειωμένη κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα του τρέχοντος έτους. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 75 GWh (-53% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας χαμηλό 9 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 300 GWh, καλύπτοντας το 32% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 125 GWh, κάλυψε το 13% της ζήτησης ηλεκτρισμού.