ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Πρόγραμμα Επιχορήγησης “Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης Πετρελαίου με Συστήματα Φυσικού Αερίου σε Κατοικίες''

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Πρόγραμμα Επιχορήγησης “Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης Πετρελαίου με Συστήματα Φυσικού Αερίου σε Κατοικίες
energia.gr
Τρι, 9 Φεβρουαρίου 2021 - 11:57

Εκδόθηκε ο οδηγός του προγράμματος επιδότησης με αντικείμενο “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί τον φορέα ελέγχου της δράσης ενώ η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει το ρόλο του φορέα υποβολής,

ελέγχου των αιτήσεων, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 6,12 εκ. ευρώ. Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.

Το ποσό επιχορήγησης θα αποδίδεται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την πιστοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης και την υποβολή των απαταίτητων δικαιολογητικών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα κατά τόπους γραφεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 11 150.