Η Tullow Oil ανακοίνωσε πως αναμένει μεικτό κέρδος 400 εκατ. δολαρίων για το 2020, καθώς η παραγωγή πετρελαίου ήταν αντίστοιχη με τις εκτιμήσεις, αλλά προειδοποίησε για χαμηλότερη παραγωγή το 2021. Η εισηγμένη στο Λονδίνο ενεργειακή εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδα για το 2020 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,4 δισ. δολάρια, καθώς

η παραγωγή διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 74.900 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Για το 2021, η Tullow προβλέπει ότι η παραγωγή θα μειωθούν στα 60.000-66.000 βαρέλια ημερησίως. Αναμένει δε ότι θα πετύχει υποκείμενες λειτουργικές ταμειακές ροές περί τα 500 εκατ. δολάρια, και προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες 265 εκατ. δολαρίων. Στο τέλος του 2020, το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 2,4 δισ. δολάρια από τα 2,8 δισ. δολάρια ως αποτέλεσμα των ταμειακών ροών 430 εκατ. δολαρίων.

capital.gr