Λύνεται η διαφωνία του λιμενικού κόσμου με τη θυγατρική της Cosco, ΣΕΠ Α.Ε., για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων

Σε λύση φαίνεται ότι οδηγείται το πρόβλημα που είχε προκύψει ανάμεσα στη ΣΕΠ Α.Ε. (θυγατρική της Cosco) και τον επιχειρηματικό-ναυτιλιακό κόσμο που δραστηριοποιείται στο λιμάνι του Πειραιά σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα λιμενικής κοινότητας που σχεδίαζε να λειτουργήσει η εταιρεία. Η λύση έρχεται μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο» που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, που μετά την εκδήλωση της κόντρας των δυο πλευρών είχε δηλώσει ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία δημόσιας πλατφόρμας υποχρεώνοντας τη ΣΕΠ Α.Ε. να κάνει πίσω στα σχέδιά της, με το άρθρο 24 του νομοσχεδίου ορίζει ότι:

■ Στο υπουργείο Ναυτιλίας δύναται να συσταθεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (National Intergrated Port Community System) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

■ Η πλατφόρμα παραμένει καθ’ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία της.

■ Στην πλατφόρμα καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταχώριση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που θεσμοθετούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

■ Με κοινή απόφαση των υπουργών Ναυτιλίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της πλατφόρμας, τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση των συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της.

Η δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 12 εκατ. ευρώ με ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

(από efsyn.gr)