Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας υψηλό 4 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Ιανουαρίου και 17 Ιανουαρίου ανήλθε στα €55,24/MWh δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 8,87% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €98,02/MWh και στα €2,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (13/1), φτάνοντας τα €67,76/MWh.  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το ελληνικό σύστημα παρέμεινε εξαγωγικό για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρισμού αυξήθηκε σημαντικά (11% σε σύγκριση με το προηγούμενο επταήμερο) εξαιτίας της απότομης πτώσης της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Οι τιμές συγκρατήθηκαν από περαιτέρω αύξηση από τα ήδη υψηλά επίπεδα παραγωγής τόσο των μονάδων ΑΠΕ όσο και των υδροηλεκτρικών.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τη 1 TWh, με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 594 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.191 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (168 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45,8 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 31% (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 28%). Η  εβδομαδιαία παραγωγή ξεπέρασε τις 320 GWh, ενισχυμένη κατά 0,7% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα του τρέχοντος έτους.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 17% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 175 GWh (+123% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σημειώνοντας υψηλό 145 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 473 GWh, καλύπτοντας το 46% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 137 GWh, κάλυψε το 13% της ζήτησης ηλεκτρισμού.