Σημαντική μείωση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Δεκεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €58,49/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,62%

από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €110,01/MWh και στα €4,92/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (9/12), φτάνοντας τα €71,94/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μικρή μείωση του φορτίου και η αύξηση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ δημιούργησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Η μείωση του φορτίου και η συγκράτηση της ζήτησης περίπου στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας είναι αποτέλεσμα των ήπιων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού μειώθηκε στις 988 GWh, με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 186 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.095 GWh λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (107 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 43,5 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 31% (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου μέχρι στιγμής το 2020: 28%).

Η εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 304 GWh, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν μόλις το 2% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 22 GWh (-14% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 427 GWh, καλύπτοντας το 43% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου μέχρι στιγμής το 2020: 39%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 190 GWh, κάλυψε το 19% της ζήτησης ηλεκτρισμού.