Αύξηση κατά 6,5%, στα 2,05 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτός των πετρελαιοειδών, κατά τον μήνα Ιούνιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σημαντική μείωση 10,3% καταγράφηκε και στο εμπορικό έλλειμμα, ο εξορθολογισμός του οποίου αποτελεί διαρκές ζητούμενο για τη χώρα στην προσπάθεια που καταβάλει να οικοδομήσει μια βιώσιμη οικονομία, όπως αναφέρει ο ΠΣΕ. Ωστόσο, εάν συμπεριληφθούν τα πετρελαιοειδή, τον Ιούνιο του 2020 οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση κατά 238,1 εκατ. ευρώ ή κατά -8,5% και διαμορφώθηκαν στα 2,55 δισ. ευρώ από 2,79 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Να διευκρινιστεί ότι, όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερη ανάλυση ο ΣΕΒ, η Ελλάδα διαθέτει διαχρονικά σημαντικού μεγέθους υποδομές διύλισης πετρελαίου και, από τα μέσα περίπου της περασμένης δεκαετίας, οι εξαγωγές καυσίμων (πετρελαιοειδών) άρχισαν να επεκτείνονται ραγδαίως. Ωστόσο, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, σε μεγάλο βαθμό, δεν επηρεάζονται από τις εγχώριες συνθήκες που προσδιορίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας (σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος), όπως συμβαίνει κατά κανόνα για τις λοιπές εξαγωγικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά.

Οσον αφορά τις εισαγωγές, κατέγραψαν σημαντική μείωση τον Ιούνιο, καθώς υποχώρησαν κατά 400,5 εκατ. ευρώ ή κατά -9,2% και ανήλθαν σε 3,96 δισ. ευρώ έναντι 4,36 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,4 δισ. ευρώ από 3,35 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν ελαφρά κατά 54,3 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6%.

Βάσει αυτών των δεδομένων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Ιούνιο του 2020 κατά 162,4 εκατ. ευρώ ή κατά 10,3%, σε -1,41 δισ. ευρώ από -1,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, μειώθηκε σε -1,35 δισ. ευρώ από -1,42 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 71,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -5%, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Γενικά, η μείωση των εξαγωγών και κατά τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με την πτωτική πορεία των προηγούμενων μηνών, οδήγησε σε σημαντική υποχώρησή τους για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου μειώθηκαν κατά 2,04 δισ. ευρώ (-12,1%) και ανήλθαν σε 14,81 δισ. ευρώ από 16,85 δισ. ευρώ. Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές κινούνται πλέον στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2019, στα 11,53 δισ. ευρώ από 11,56 δισ. ευρώ, δηλαδή μειωμένες οριακά κατά 25,2 εκατ. ευρώ ή κατά -0,2%.

Ως προς τις κατηγορίες προϊόντων, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές των χημικών (33,8%), όπως και αυτές των ποτών και καπνού (24,9%) και των μηχανημάτων (20,2%). Αξιοσημείωτες αυξήσεις καταγράφουν οι εξαγωγές της κατηγορίας λάδια (14,6%), όπως και αυτές των τροφίμων και ζώων ζώντων (9%).