Το ισπανικό υπουργείο οικολογικής μετάβασης (MITECO) θα διαθέσει, για τους επόμενους μήνες, 316 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη έργων με βάση τις ΑΠΕ για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση δήλωσε προχθές Τρίτη ότι θα διανείμει 246 εκατομμύρια ευρώ σε ενίσχυση για έργα ανανεώσιμης ενέργειας

μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων.Όπως αναφέρει το renewablesnow.com, εκτός από αυτά, θα υπάρξουν ειδικές προσκλήσεις για τις Βαλεαρίδες και τις Καναρίους Νήσους, για 20 εκατομμύρια και 54 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει τα χρήματα για πράσινα θερμικά έργα, όπως ανανεώσιμο αέριο ή συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια (CSP), καθώς και για αιολικά ή φωτοβολταϊκά (PV) έργα που μπορεί να περιλαμβάνουν συστήματα αποθήκευσης.

Το ποσό ανά έργο θα καθοριστεί σε καθεμία από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα συγχρηματοδοτήσει.

Μεταξύ των κριτηρίων για την απονομή νικητών, η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη διάφορα σημεία, όπως η τοποθεσία, το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας, η αγροτική ανάπτυξη, ο καινοτόμος χαρακτήρας των έργων και ο τύπος τελικής χρήσης.

Η MITECO δήλωσε ότι αυτή η βοήθεια για ανανεώσιμες πηγές θα υποστηρίξει επίσης τη δίκαιη μετάβαση σε περιοχές άνθρακα και την ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19.