Μικρή μεταβολή κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Ιουλίου και 26 Ιουλίου ανήλθε στα €38,74/MWh,

δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,70% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €72,40/MWh και στα €30,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 21 Ιουλίου, φτάνοντας τα €40,69/MWh.                                            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εβδομαδιαία ζήτηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 8,5%, άσκησε πίεση για υψηλότερες τιμές, η οποία, όμως, αντισταθμίστηκε από την αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ (+24%).

Η ζήτηση ξεπέρασε το φράγμα της 1,1 TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σημειώνοντας υψηλό 28 εβδομάδων, ενώ το μέσο φορτίο αυξήθηκε κατά 525 MW, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μονάδες ΑΠΕ είδαν την παραγωγή τους να ξεπερνά τις 310 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καλύπτοντας το 28% της ζήτησης. Οι μονάδες φυσικού αερίου διατήρησαν τα σκήπτρα στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου, καθώς με 470 GWh, το οποίο αποτελεί υψηλό έτους, κάλυψαν το 42% της ζήτησης.