Νέα Οδός: Εντυπωσιακό Βίντεο Μεταφοράς Τμημάτων Ανεμογεννητριών

Νέα Οδός: Εντυπωσιακό Βίντεο Μεταφοράς Τμημάτων Ανεμογεννητριών
energia.gr
Τρι, 16 Ιουνίου 2020 - 12:08

Στο νέο βίντεο της Νέας Οδού παρουσιάζεται η ενεργός συμμετοχή των ανθρώπων της εταιρείας, σε μεγάλες, εξειδικευμένες χερσαίες μεταφορές που αφορούν σε κατασκευή αιολικών πάρκων σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα στο βίντεο παρουσιάζονται δύο τέτοιου είδους αποστολές, η πρώτη από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Θήβας συνολικής έκτασης 75χλμ και η δεύτερη από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως τον Α/Κ Στρατοπέδου συνολικής έκτασης 85 χλμ.

Για κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι άνθρωποί της Νέας Οδού προχώρησαν σε μία σειρά συντονισμένων ενεργειών που εξασφάλισαν την ασφαλή, ομαλή κι επιτυχή διεξαγωγή τους, όπως:

  • προσωρινή αφαίρεση κατακόρυφης σήμανσης ή/ και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • παροχή συνοδείας για ασφαλή διέλευση σε συνεργασία με Τροχαία Αυτοκινητόδρομου
  • εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής / μακράς διαρκείας
  • κατασκευή προσωρινών ανοιγμάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου όταν απαιτείται
  • δημιουργία ειδικών διαδρόμων στους ανισόπεδους κόμβους και στο τοπικό δίκτυο εντός ορίων έργου, καθώς και διαμόρφωση πρανών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.