Σημαντική άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.   Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8 Ιουνίου και 14 Ιουνίου ανήλθε στα €34,37/MWh, 

δηλαδή σημαντικά αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 24,30% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €70,00/MWh και στα €18,13/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, φτάνοντας τα €48,21/MWh. 

                                        

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εβδομαδιαία ζήτηση ενισχύθηκε κατά 50 GWh (+7%), φτάνοντας τις 820 GWh, παραμένοντας, όμως, σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019, που ήταν πάνω από 1 TWh. Η μετριοπαθής ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ (220 GWh) συνέβαλε και αυτή με τη σειρά της στην αύξηση της μέσης ΟΤΣ αλλά κυρίως η πίεση προήλθε από την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των ξένων αγορών (Ιταλία +21%, Βουλγαρία +28%). Αξίζει να αναφερθεί ότι το ηλεκτρικό φορτίο της περασμένης Δευτέρας (8/6) καλύφθηκε χωρίς τη λειτουργία οποιασδήποτε λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.