Αγορά Ηλεκτρισμού: Αμελητέα Άνοδος της Μέσης ΟΤΣ- Πτώση της Ζήτησης με Ελάχιστη Χρήση Λιγνίτη στο Ενεργειακό Μείγμα  

Αγορά Ηλεκτρισμού: Αμελητέα Άνοδος της Μέσης ΟΤΣ- Πτώση της Ζήτησης με Ελάχιστη Χρήση Λιγνίτη στο Ενεργειακό Μείγμα  
energia.gr
Τετ, 3 Ιουνίου 2020 - 08:42

Πολύ μικρή άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Μαΐου και 31 Μαΐου ανήλθε στα €35,91/MWh,  

 

δηλαδή οριακά αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,56% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €78,57/MWh και στα €13,60/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 29 Μαΐου, φτάνοντας τα €46,04/MWh.                                          

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση σημείωσε σημαντική πτώση λόγω της μείωσης της θερμοκρασίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Καταγράφοντας μία πτώση της τάξεως του 9%, η εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε στις 750 GWh, παραμένοντας σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019 (877 GWh). Παρά τη μειωμένη ζήτηση, η μέση ΟΤΣ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα εξαιτίας της ταυτόχρονης πτώσης της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ αλλά και των μειωμένων καθαρών εισαγωγών προς το ελληνικό σύστημα.