Αγορά Ηλεκτρισμού: Μηδενική Συνεισφορά Λιγνίτη στην Προημερήσια Αγορά και Αύξηση της Μέσης ΟΤΣ

Αγορά Ηλεκτρισμού: Μηδενική Συνεισφορά Λιγνίτη στην Προημερήσια Αγορά και Αύξηση της Μέσης ΟΤΣ
energia.gr
Τρι, 12 Μαΐου 2020 - 08:45

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρξε για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα μηδενική συνεισφορά του λιγνίτη στην προημερήσια αγορά της χώρας, με το κενό να συμπληρώνεται από την αυξημένη κατανάλωση 

 

φυσικού αερίου (40%) και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (33%), ενώ σε υψηλό ποσοστό κινήθηκαν και οι καθαρές εισαγωγές (22%). Όπως παρατηρούν παράγοντες της εγχώριας αγοράς ενέργειας, οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα υψηλό και μη ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός συστήματος.

Όσον αφορά στη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), αυτή στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4 Μαΐου και 10 Μαΐου ανήλθε στα €29,21/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,33% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €76,49/MWh και στα €12,83/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 5 Μαΐου, φτάνοντας τα €31,69/MWh.                                          

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η τιμή ηλεκτρισμού του ελληνικού συστήματος ακολούθησε τις υπόλοιπες αγορές ηλεκτρισμού της ΝΑ Ευρώπης, που είδαν την τιμή τους να ενισχύεται μετά τις χαμηλές τιμές που καταγράφηκαν σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου. Η ζήτηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25 GWh ξεπερνώντας τις 736 GWh σε επίπεδο εβδομάδας, παραμένοντας, όμως, σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά αν ανατρέξει κανείς σε προηγούμενα έτη. Ενδεικτικό είναι ότι η ζήτηση την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019 ήταν υψηλότερη κατά 14%.