Ανοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου ανήλθε στα €27,47/MWh,

 

δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,73% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €68,70/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 27 Απριλίου, φτάνοντας τα €35,12/MWh.                                         

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ και με την ζήτηση να παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πάνω από τις 700 GWh, η μέση ΟΤΣ δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Η μειωμένη κατά 70 GWh ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ άσκησε κάποια πίεση για υψηλότερες τιμές, η οποία, όμως, αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες καθαρές εισαγωγές κατά 65 GWh.