Σε Καθοδική Τροχιά η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας την Περασμένη Εβδομάδα- Ανάλυση ΙΕΝΕ

Σε Καθοδική Τροχιά η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας την Περασμένη Εβδομάδα- Ανάλυση ΙΕΝΕ
Των Αδάμ Αδαμόπουλου και Δημήτρη Μεζαρτάσογλου*
Δευ, 9 Μαρτίου 2020 - 16:39

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση που εκπονεί το τμήμα μελετών του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε πτωτικά, σε ποσοστό -7% το περασμένο επταήμερο, ενώ ήταν και μειωμένη και κατά 5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο, το περασμένο έτος. Πιο αναλυτικά, η παραγωγή από ΑΠΕ υποχώρησε κατά 10 GWh, αν και εξακολουθούν να παραμένουν στα υψηλά

 επίπεδα των 280 GWh και διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου, με ποσοστό 31%. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν, τόσο οι μονάδες φυσικού αερίου, που κάλυψαν το 30% της συνολικής ζήτησης, με τις 268 GWh που παρήγαγαν, όσο και οι καθαρές εισαγωγές που είχαν συνεισφορά 28% στο μίγμα καυσίμου. Από την άλλη, η ακριβή λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε ύστερα από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες κατέγραφαν μονοψήφιο νούμερο συμμετοχής της στο μίγμα (9%), γεγονός που αποδεικνύει τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη, σε ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν οι χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κορυφώθηκε στις 133,482 MWh την περασμένη Πέμπτη, 5/3, ενώ το χαμηλό εβδομάδας καταγράφηκε την Κυριακή, 8/3 όταν διαμορφώθηκε στις 117,630 MWh, με τη συνολική ζήτηση, σε επίπεδο επταημέρου, να ανέρχεται στις 877,907 MWh. Ακόμη, το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,226 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος, για την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,693 MW και 6,873 MW αντίστοιχα.

Ενδεικτικά, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε, κυρίως, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε ποσοστό 31%, φυσικό αέριο, κατά 30%, καθαρές εισαγωγές, κατά 28%, λιγνίτη, κατά 9% και μεγάλα υδροηλεκτρικά, σε ποσοστό 2%.

Σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια των ΑΠΕ, των καθαρών εισαγωγών, και του φυσικού αερίου, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στο μερίδιο του λιγνίτη, όταν το μερίδιο των μεγάλων υδροηλεκτρικών παρέμεινε αμετάβλητο. Τέλος, ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο ανήλθε σε 279,968 MWh και 267,678 MWh αντίστοιχα, την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη ανήλθε στις 80,668 MWh.

Το κάτωθι διάγραμμα απεικονίζει την εβδομαδιαία μέση διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

*Διευθυντής μελετών ΙΕΝΕ