Έντονα καθοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Φεβρουαρίου και 23 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €47,87/MWh,

δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 10,27% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €77,00/MWh και στα €24,90/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €55,30/MWh.

                                   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε πτωτικά υποχωρώντας κάτω από τη 1 TWh σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ παρουσιάστηκε αισθητά μειωμένη κατά 7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους. Η λιγνιτική παραγωγή διατήρησε την 4η θέση στο εγχώριο μείγμα καυσίμου με 19%, πίσω από το φυσικό αέριο, τις καθαρές εισαγωγές και τις ΑΠΕ. Οι μονάδες φυσικού αερίου διατήρησαν την παραγωγή τους σε επίπεδα πάνω από τις 300 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καλύπτοντας το 30% της ζήτησης. Η ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ κάλυψε το 24% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 241 GWh, που αποτελεί υψηλό 5 εβδομάδων.