Έντονα πτωτικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €55,54/MWh, 

δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,59% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €82,40/MWh και στα €24,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €60,09/MWh.

                                

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, βασικός παράγοντας για την πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν τα χαμηλά για την εποχή φορτία. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες οδήγησαν τη ζήτηση ηλεκτρισμού 7,6% χαμηλότερα, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, αφαιρώντας 85 GWh, με αποτέλεσμα να καταγραφεί η χαμηλότερη εβδομαδιαία ζήτηση του 2020.

Περαιτέρω πίεση προς τα κάτω άσκησαν στη μέση ΟΤΣ τόσο οι ΑΠΕ, που είδαν την ηλεκτροπαραγωγή τους να προσεγγίζει τις 230 GWh (+11%), διεκδικώντας το 22% στο μίγμα καυσίμου, όσο και οι καθαρές εισαγωγές, οι οποίες με 32 GWh κατά μέσο όρο σε ημερήσιο επίπεδο προσέφεραν ενέργεια σε χαμηλές τιμές από τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Οι συνεχιζόμενες περιορισμένες υδατοπτώσεις οδήγησαν την υδροηλεκτρική παραγωγή κάτω από τις 30 GWh σε επίπεδο εβδομάδας, που αποτελεί χαμηλό 12 εβδομάδων.